Περιεχόμενο

Λίγα λόγια για τον Οδηγό ⓘ

Κείμενο

Ο Οδηγός υπηρεσιών για ευάλωτες ομάδες με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε" στη διεύθυνση pronoise.org δημιουργήθηκε από το NOESI.gr με σκοπό τη σύνδεση των παρόχων υπηρεσιών με τα εν δυνάμει ωφελούμενα άτομα. Η χαρτογράφηση των υπηρεσιών ξεκίνησε το 2009 με πρωτοβουλία του NOESI.gr, με επίκεντρο φορείς και δομές που παρείχαν υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Εικόνα
Image
Εικόνα για το Ελπίδα Ρόδου - Κ.Δ.Η.Φ.

Χρονοδιάγραμμα

Κείμενο
 • Το 2010 κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση του Οδηγού και κατατέθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με ISSN 1792—4103. Αρχικά, συμπεριλήφθηκαν μόνο δημόσιοι και μη κερδοσκοπικοί φορείς. Αργότερα, ο Οδηγός συμπεριέλαβε και ιδιωτικούς φορείς.
 • Το διάστημα 2012-2015 ξεκίνησαν οι πρώτες επιτόπιες επισκέψεις (περιοδείες) της ομάδας NOESI.gr προκειμένου να μελετηθούν καλύτερα οι υπηρεσίες.
 • Το διάστημα 2015-2016, με κοινή χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, η ομάδα NOESI.gr οργάνωσε και εκπόνησε την πρώτη — πανελλαδικής εμβέλειας — χαρτογράφηση στον ευρύτερο τομέα της αναπηρίας. Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης, αποτυπώθηκαν οι διαθέσιμες υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων ανάπτυξης των υπηρεσιών αυτών, ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας.
 • Το διάστημα 2018-2020, η αποτύπωση των δεδομένων της χαρτογράφησης ολοκληρώθηκε, ώστε τα δεδομένα να είναι προσβάσιμα από τους πολίτες.
 • Το 2022, με καθυστέρηση περίπου δύο (2) ετών λόγω της πανδημίας, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση της πλατφόρμας για την αναζήτηση των υπηρεσιών. Σήμερα, τα δεδομένα αυτής της χαρτογράφησης φιλοξενούνται στην πλατφόρμα pronoise.org και παρέχουν ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τον εντοπισμό, την απογραφή, ταξινόμηση και παρουσίαση των υπηρεσιών.
Εικόνα
Image
Εικόνα από το εξώφυλλο της έντυπης έκδοσης του Οδηγού υπηρεσιών "Προνόησε".
Κείμενο

Η πλατφόρμα pronoise.org περιλαμβάνει:

 1. Ιστοσελίδες παρουσίασης για φορείς και δομές, με ανακοινώσεις των επίκαιρων νέων τους.
 2. Μηχανή αναζήτησης υπηρεσιών, με συγκεκριμένες παραμέτρους (φίλτρα), όπως είδος υπηρεσίας, πάθηση, ηλικία, τοποθεσία κ.ά.
 3. Ιστοσελίδες με προφίλ διαπιστευμένων επαγγελματιών, για ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών.
 4. Ηλεκτρονικούς χάρτες, για την απεικόνιση της τοποθεσίας των παρόχων υπηρεσιών.
 5. Φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και άλλα στοιχεία επικοινωνίας με τους παρόχους, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι.
 6. Δυνατότητα ανάρτησης αγγελίας από ιδιώτες ("ζητείται"), προς διευκόλυνση των ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να βρουν προσωπικούς βοηθούς / συνεργάτες.
Κείμενο

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη χαρτογράφηση και την ανάπτυξη του Οδηγού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω E-mail με τον Άγγελο Κουτουμάνο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εκδότη του Οδηγού υπηρεσιών.

Εικόνα
Image
Φωτογραφία Άγγελο Κουτουμάνου, Κοινωνικού Λειτουργού, και της Amazing Grace, a Golden Retriever feat. a Golden Heart.
Κείμενο

Το κίνητρο 
Η ιδέα προέκυψε από το κενό, που αντιμετωπίζουν πολλά άτομα στην προσπάθεια να προσανατολιστούν, ως προς τις διαθέσιμες υπηρεσίες στους ευρύτερους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της πρόνοιας.

Ο σκοπός 
Ο Οδηγός υπηρεσιών "Προνόησε" σε συνάφεια με τον σκοπό της Νόησης στο διαδίκτυο (noesi.gr), για ενημέρωση και δια βίου εκπαίδευση, σκοπεύει να ενδυναμώσει το ευρύ κοινό. Στα χέρια των ενδιαφερομένων, ο στόχος είναι ο Οδηγός να γίνεται διάμεσος για την εύρεση της κατάλληλης υπηρεσίας, να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών μέσω χορηγιών και συνεργασιών ενώ, παράλληλα, συνδέει σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες της κοινότητας με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το όραμα 
Ως εκδότης του Οδηγού, εύχομαι ότι θα φανεί αντάξιος του ονόματος και των στόχων του, στα χέρια των ενδιαφερομένων, προκειμένου να βρίσκουν ό,τι χρειάζονται όσο νωρίτερα γίνεται. Προσβλέποντας στην κατανόησή σας για τα όποια λάθη, ευελπιστώ ότι οι καταχωρήσεις στον Οδηγό θα προσαρμόζονται διαρκώς στις μεταβαλλόμενες υπηρεσίες, ώστε να αποτυπώνουν αξιόπιστα τις πληροφορίες που παρατίθενται. 

Άγγελος Κουτουμάνος
Κοινωνικός Λειτουργός
Ιδρυτής NOESI.gr
Εκδότης Οδηγού υπηρεσιών ευάλωτων ομάδων "Προνόησε"

Επισκέψεις της ομάδας του Οδηγού υπηρεσιών ⓘ

Κείμενο

Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων των υπηρεσιών στον Οδηγό έχουν οργανωθεί και πραγματοποιηθεί επισκέψεις, σε όλες τις (13) Περιφέρειες της Ελλάδας, με συντονιστές τον Άγγελο Κουτουμάνο, Κοινωνικό Λειτουργό, και τον Γιάννη Μπίστα, Εκπαιδευτικό. Επισκέψεις, επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί από την Αργυρώ Κούκου, τη Δήμητρα Μπέσσα και τον Χρήστο Κουρουμπακάλη.

Οι επισκέψεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Οδηγού υπηρεσιών "Προνόησε", της δυνατότητας της ομάδας διαχείρισης του Οδηγού να εισηγείται παραπομπές τους ενδιαφερόμενους σε δομές και υπηρεσίες, την αναζήτηση καλών πρακτικών και τη διερεύνηση της ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ παρόχων υπηρεσιών. Μάθετε περισσότερα για τις επισκέψεις της ομάδας του Οδηγού υπηρεσιών.

Κείμενο

Με αφετηρία τα άτομα με αναπηρία, ο Oδηγός θα επεκταθεί σύντομα και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.