Περιεχόμενο
Εικόνα
Image
Εξώφυλλο του Οδηγού υπηρεσιών με τον διακριτικό τίτλο 'Προνόησε' από το NOESI.gr.
Κείμενο

Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων στον Οδηγό υπηρεσιών έχουν οργανωθεί και πραγματοποιηθεί επισκέψεις και στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Ελλάδας, με συντονιστές τον Άγγελο Κουτουμάνο, Κοινωνικό Λειτουργό, και τον Γιάννη Μπίστα, Εκπαιδευτικό, μετρ της γεωγραφίας.* Οι ημερομηνίες των επισκέψεων της ομάδας του Οδηγού αναφέρονται στις παρουσιάσεις των παρόχων των υπηρεσιών.

* Ο Γιάννης θα γίνονταν σούπερ ταξιδιωτικός πράκτορας, αν δεν ήταν τόσο καλός εκπαιδευτικός. Με τον συντονισμό των περιοδειών της ομάδας του Οδηγού, τα συνδυάζει πολύ επιτυχώς!

Κατά βάση, κατά τη διάρκεια μίας επίσκεψης, μας ενδιαφέρει να δούμε από κοντά τις υπηρεσίες, που παρουσιάζονται στον Οδηγό, να γνωρίσουμε τα πρόσωπα που συντονίζουν και υλοποιούν τις δράσεις και, αν είναι εφικτό, να γνωρίσουμε μερικούς από τους ωφελούμενους.

Δίνουμε μεγάλη έμφαση, να μας παρουσιάσετε τις καλές πρακτικές, που τυχόν υλοποιείτε κατά την παροχή των υπηρεσιών, να μας περιγράψετε συνεργασίες και άλλες δράσεις που έχετε αναλάβει από κοινού με άλλους φορείς ή ιδιώτες και να μας μιλήσετε για το όραμά σας, για μελλοντικές υπηρεσίες, που τυχόν σκοπεύετε να αναπτύξετε. Θα χαρούμε, βεβαίως, να μοιραστούμε απόψεις και σκέψεις από όσα έχουμε αποκομίσει από την ανάπτυξη του Οδηγού υπηρεσιών και τις επισκέψεις μας σε άλλους φορείς, δομές και ιδιώτες, σε Ελλάδα και Κύπρο!

Εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Για να υποβάλετε αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την ομάδα του Οδηγού υπηρεσιών για επίσκεψη στον χώρο σας, επικοινωνήστε με το NOESI.gr, αναφέροντας αν θα είναι εφικτό να καλύψετε μέρος των εξόδων π.χ. διαμονής / διατροφής (αν υφίστανται), οδοιπορικών της ομάδας διαχείρισης του Οδηγού.