Περιεχόμενο
Εικόνα
Image
Εξώφυλλο του Οδηγού υπηρεσιών, ειδικά για τις προκηρύξεις φορέων και τις αγγελίες ιδιωτών.
Κείμενο

Μπορείτε να υποβάλλετε την προκήρυξη ενός φορέα ή μίας δομής, που έχει καταχωρηθεί στον Οδηγό υπηρεσιών. Θα την αναρτήσουμε και θα την φιλοξενήσουμε online, προβάλλοντάς την μέσα από την πλατφόρμα του Οδηγού pronoise.org. Παράλληλα, αν θέλετε, μπορούμε να την προωθήσουμε και μέσω του ενημερωτικού δελτίου του Οδηγού υπηρεσιών, του λεγόμενου ...Nousletter.*

Με τον όρο προκήρυξη, εννοούμε οποιαδήποτε θέση εργασίας αφορά έναν φορέα ή δομή, που παρέχει υπηρεσίες σε άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αν η θέση εργασίας αφορά εθελοντισμό, θα φιλοξενήσουμε, επίσης, την ανακοίνωσή σας, με την επισήμανση ότι αφορά εθελοντική εργασία.

Οι προϋποθέσεις για την ανάρτηση μίας προκήρυξης είναι οι εξής:

  • Είναι συνδεδεμένη ως θέση εργασίας μ φορέα ή δομή.
  • Αν υφίσταται, αναφέρεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των υποψηφίων. Διαφορετικά, οι προκηρύξεις λήγουν με την παρέλευση δύο μηνών από την ανάρτησή τους. Είναι εφικτή η παράταση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αρκεί να μας ενημερώσετε. 
  • Αναφέρεται ρητά κάθε ειδικότητα, που αφορούν οι θέσεις εργασίας και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων.
Κείμενο

Εφόσον η ανακοίνωση για την προκήρυξή σας αναρτηθεί στην πλατφόρμα του Οδηγού υπηρεσιών, θα ενημερωθείτε μέσω E-mail ή SMS από ένα μέλος της ομάδας διαχείρισης του pronoise.org.

(*) Το ..Nousletter αποστέλλεται απευθείας μέσω E-mail στους παραλήπτες του. Μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητής, στο κάτω μέρος των ιστοσελίδων του Οδηγού υπηρεσιών, για να το λαμβάνετε δωρεάν σε τακτική βάση.