Περιεχόμενο
Εικόνα
Image
Εικόνα που απεικονίζει ανθρώπους ενωμένους με τα χέρια ψηλά.
Κείμενο

Σας προσκαλούμε σε μία από τις συναντήσεις που οργανώνουμε κάθε χρόνο για την ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μαζί μπορούμε να βρούμε τον κατάλληλο πάροχο υπηρεσιών, που ταιριάζει στο προφίλ της επιχείρησης σας, ώστε να αναπτύξετε από κοινού ένα πρόγραμμα υποστήριξης και χορηγίας για καλό σκοπό, το οποίο μπορείτε να προβάλλετε και μέσω της πλατφόρμα του Οδηγού και λοιπών δικτύων που αξιοποιούμε. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγίας σας, σας ζητούμε να συμπληρώσετε μία φόρμα αξιολόγησης για την μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου της δωρεάς.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να συζητήσουμε τις δυνατότητες της επιχείρησής σας για την ανάπτυξη ενός χορηγικού προγράμματος, μέσω e-mail προς admin@noesi.gr.