Περιεχόμενο
Εικόνα
Image
Εξώφυλλο του Οδηγού υπηρεσιών, ειδικά για τις ανακοινώσεις φορέων και τις αγγελίες ιδιωτών.
Κείμενο

Καταχώρηση στον Οδηγό υπηρεσιών.

 • Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι ιδιώτες επαγγελματίες καταχωρούνται καταβάλλοντας συνδρομή, μηνιαίως, ανά εξάμηνο ή σε ετήσια βάση. 
 • Οι ιδιώτες χρειάζεται να διαπιστευθούν ως επαγγελματίες ανάλογα με την ειδικότητά τους.

Καταχώρηση στον Οδηγό υπηρεσιών, δωρεάν.

 • Τα Ειδικώς Αναγνωρισμένα* ως Φιλανθρωπικά Σωματεία / Ιδρύματα καταχωρούνται δωρεάν. Απαιτείται η γνωστοποίηση του αριθμού της απόφασης. Οι ανακοινώσεις τους προβάλλονται, επίσης δωρεάν, με μέριμνα της ομάδας του Οδηγού υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας.
 • Οι Σύλλογοι Γονέων και οι Σύλλογοι ΑμεΑ καταχωρούναι δωρεάν. Παρομοίως για τις ανακοινώσεις τους (βλ. ανωτέρω), εφόσον λάβουμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά (π.χ. Καταστατικό).
 • Οι Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες καταχωρούνται δωρεάν ή συνδρομητικά, κατά περίπτωση με βάση τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές των ανακοινώσεών τους.
Κείμενο
Επικοινωνήστε για προσφορά καταχώρησης διαφημιστικού μηνύματος ή συμπληρώστε τη φόρμα καταχώρησης νέου παρόχου στον Οδηγό υπηρεσιών.
Εικόνα
Image
Εικαστικό που απεικονίζει έναν αεροπόρο που σέρνει με το αεροπλάνο του έναν λευκό πανί που γράφει "Το όνομά σας;".
Κείμενο
 • Σας ζητούμε να δίνετε τον μέγιστο δυνατό χρόνο στην ομάδα διαχείρισης του Οδηγού, αποστέλλοντας τις ανακοινώσεις σας το συντομότερο δυνατό, με ικανό χρονικό περιθώριο από την ημερομηνία διεξαγωγής ή μιας δράσης.
 • Διαθέτουμε μεμονωμένα ή all-inclusive πακέτα διαφήμισης, για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα προβολής. Η ομάδα του Οδηγού ενδέχεται να ζητήσει υψηλής ανάλυσης multimedia υλικό και να παρέμβει στα κείμενα της καταχώρισης, σε συνεννόηση με το διαφημιζόμενο υποκείμενο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα των πληροφοριών και η ποιότητα των παρουσιάσεων, που παρατίθενται στον Οδηγό.
Κείμενο
Η ομάδα διαχείρισης του Οδηγού διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να άρει πλήρως τη δωρεάν καταχώρηση, όταν εν γένει αντίκειται ή δε συνάδει με τους σκοπούς και τους στόχους του Οδηγού ή όταν δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβάλλονται στον Οδηγό. 
Εικόνα
Image
Λογότυπο NOESI.gr Druplicon Football
Image
Σχέδιο που απεικονίζει γραφικά που υποδεικνύουν βελτιστοποίηση μίας ιστοσελίδαας με τεχνικές SEO,
Image
Druplicons παντού!

Τι είναι οι σελίδες SEO;

Κείμενο

Ο όρος SEO είναι συντομογραφία της φράσης "Search Engine Optimisation". Πρόκειται δηλαδή για τη διαδικασία της ποσοτικής και ποιοτικής αύξησης της επισκεψιμότητας προς την ιστοσελίδα σου, μέσα από "οργανικά" (organic) αποτελέσματα αναζήτησης.

Η ουσία του SEO βρίσκεται στην κατανόηση του ίδιου του κοινού μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος, αφού οι αναζητήσεις στις μηχανές αναζήτησης, όπως είναι η Google ή η Bing (Microsoft), ρυθμίζονται από πραγματικούς ανθρώπους.

Καταλαβαίνοντας τι ψάχνουν και κυρίως ποιες λέξεις χρησιμοποιούν για να θέσουν τις ερωτήσεις τους, μπορείς εύκολα να τους προσφέρεις τις σωστές απαντήσεις, να συνδεθείς μαζί τους πολύ πιο αποτελεσματικά, και συγχρόνως να γίνεις αντιληπτός από τις μηχανές αναζήτησης.

Η παραπάνω διαδικασία αφορά τα λεγόμενα οργανικά αποτελέσματα και είναι αρκετά διαφορετική από τη διαδικασία ταξινόμησης των πληρωμένων διαφημίσεων, στις αντίστοιχες αναζητήσεις.

Γιατί το SEO είναι σημαντικό για τις ιστοσελίδες;

Όλες οι μεγάλες μηχανές αναζήτησης κατηγοριοποιούν τις διάφορες ιστοσελίδες στα αποτελέσματα, που εμφανίζουν, ανάλογα με τη λέξη (keyword) ή φράση που αναζητεί κάθε χρήστης τους.

Η ταξινόμηση των σελίδων γίνεται με τη βοήθεια πολύπλοκων αλγορίθμων, που λαμβάνουν υπόψη τους δεκάδες παράγοντες, οι οποίοι μάλιστα αλλάζουν συνεχώς βάσει των πιο πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων.

Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις τους όμως, ο σκοπός παραμένει ένας: να προσφέρουν τις πιο σχετικές ιστοσελίδες στον κάθε χρήστη, με βάση την αναζήτηση που πραγματοποιεί.

Προκειμένου να παρέχουν τις ιστοσελίδες με τις σωστές πληροφορίες στους χρήστες, οι μηχανές αναζήτησης εστιάζουν σε δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες.

Ο πρώτος ονομάζεται relevancy και αφορά στο ποπ σχετικό με τη λέξη ή φράση, που αναζητά ο χρήστης, είναι το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας.

Ο δεύτερος λέγεται authority και υπολογίζεται με βάση το πόσο δημοφιλές είναι ένα site στο διαδίκτυο.

Οι βελτιστοποιήσεις του SEO έχουν ως στόχο την ενίσχυση των relevancy και authority ενός site, έτσι ώστε να προσφέρει ποιοτικό και χρήσιμο περιεχόμενο στους χρήστες, να εμφανίζεται στις υψηλότερες θέσεις των μηχανών αναζήτησης και, κατά συνέπεια, να απολαμβάνει μεγαλύτερη οργανική κίνηση (traffic).

Πώς αποδίδει το SEO στις μηχανές αναζήτησης;

Το 95% των χρηστών δεν προχωρά ποτέ στη δεύτερη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google, είναι σημαντικό να εμφανίζεται το site σου στις πρώτες θέσεις, και μάλιστα όσο πιο ψηλά βρίσκεται, τόσο περισσότεροι θα τη δουν.

Μία ιστοσελίδα που κατατάσσεται στα top αποτελέσματα εμπνέει αξιοπιστία, και είναι πολύ πιο πιθανό να λάβει το πολυπόθητο κλικ (click).

Πηγή: Βlog.wedia.gr

Εικόνα
Image
Εξώφυλλο του Οδηγού υπηρεσιών με τον διακριτικό τίτλο 'Προνόησε' από το NOESI.gr.
Image
Εξώφυλλο του Οδηγού υπηρεσιών, ειδικά για τις προκηρύξεις φορέων και τις αγγελίες ιδιωτών.

(*) Τι είναι τα Eιδικά Φιλανθρωπικά Σωματεία;

Κείμενο

Ως Σωματείο, κατά το άρθρο 78 του Αστικού Κώδικα, ορίζεται η ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό, αποκτά δε προσωπικότητα (Σύλλογος) όταν εγγραφεί σε ειδικά δημόσια βιβλία που τηρούνται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί (ιδρυθεί) ένα Σωματείο χρειάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) άτομα. Οι σκοποί ενός Σωματείου μπορεί να είναι πολιτικοί, επιστημονικοί, καλλιτεχνικοί, μορφωτικοί, εκπαιδευτικοί, επαγγελματικοί, αθλητικοί και γενικά οποιοιδήποτε εκτός της επιδίωξης κέρδους. Ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα δεν αποτελεί Σωματείο αλλά απλή ένωση, όμως απολαμβάνει και αυτή την ίδια συνταγματική προστασία. Επομένως, ως Σωματεία λογίζονται οι σύλλογοι ή ενώσεις φυσικών προσώπων, που συγκεντρώνουν κατά διαρκή τρόπο με τις γνώσεις ή τις δράσεις τους χωρίς να σκοπεύουν στην κερδοσκοπία.[1]

Τα Φιλανθρωπικά Σωματεία διακρίνονται κατά το νόμο σε:
 • Eιδικώς αναγνωρισμένα ως φιλανθρωπικά.
 • Mη ειδικώς αναγνωρισμένα ως φιλανθρωπικά.

Η ειδική αναγνώριση ενός σωματείου ως φιλανθρωπικό απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια στη διοίκηση, την εποπτεία, τον οικονομικό έλεγχο, στη λειτουργία του σωματείου. Επιπλέον, στα ειδικώς αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία καθορίζεται η κατά πάσης φύσεως δωρεάν παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και η δυνατότητα να διενεργούν εράνους ή αγορές (Bazaar) για φιλανθρωπικό σκοπό.

 1. Ο Νόμος που περιγράφει τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των φιλανθρωπικών σωματείων είναι το νομοθετικό διάταγμα 795 του 1971 (ΦΕΚ 1 - 01/01/1971) περί Σωματείων και Ενώσεων.
 2. Ο Νόμος που περιγράφει τα περί ειδικώς αναγνωρισμένων φιλανθρωπικών σωματείων είναι το νομοθετικό διάταγμα 1111 του 1972 (ΦΕΚ 23 - 11/02/1972) περί Φιλανθρωπικών Σωματείων.
Η Νόηση στο διαδίκτυο παρέχει βάσει καταστατικού, δωρεάν υπηρεσίες σε:[2]
 • Σωματεία Ειδικώς Αναγνωρισμένα ως Φιλανθρωπικά (Σ.Ε.Α.Φ.).
 • Οικογένειες και Άτομα από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο.).

[1] Η απαγόρευση της κερδοσκοπίας για τα Σωματεία έχει τεθεί expressis verbis στο ισχύον Σύνταγμα. Η απαγόρευση αυτή, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η υπό ευρεία έννοια ένωση, δεν δικαιούται να συστήσει μία ανώνυμη εταιρεία, εξ ορισμού εμπορική ή να συμμετάσχει σε ήδη υπάρχουσα.
[2] Δείτε το καταστατικό λειτουργίας του NOESI.gr εδώ.

Πηγή: Δημητρόπουλος Α., Ζέρβα Α. (2007). Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου: Ενώσεις - Σωματεία. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο - Σχολή Ν.Ο.Π.Ε. - Τμήμα Νομικής.

Κείμενο
Επικοινωνήστε για προσφορά καταχώρησης διαφημιστικού μηνύματος ή συμπληρώστε τη φόρμα καταχώρησης νέου παρόχου στον Οδηγό υπηρεσιών.