Περιεχόμενο
Κείμενο

Το ζητούμενο, καλές συστάσεις.

Τακτικά θα λαμβάνουμε επικοινωνίες από λήπτες υπηρεσιών, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των ιδιωτών, που διαπιστεύονται επαγγελματικά μέσω του Οδηγού υπηρεσιών, και των ωφελούμενων ατόμων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αναφορές είναι θετικές αλλά, περιστασιακά, θα λάβουμε κάποιες αναφορές ως παράπονα.

Σε κάθε περίπτωση αρνητικής αναφοράς για κάποιο διαπιστευμένο μέλος - επαγγελματία, διερευνούμε τι έχει συμβεί προτού καταλήξουμε σε ένα πόρισμα και σε διορθωτικές ενέργειες, αν απαιτούνται. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Οδηγού υπηρεσιών βασίζεται σε ένα σύνολο καλών πρακτικών, που προκύπτουν από ένα ευρύ φάσμα κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής, που καθορίζουν τη συνεργασία ιδιωτών επαγγελματιών και ωφελούμενων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η έμφαση της ομάδας διαχείρισης των ιδιωτών επαγγελματιών, που καταχωρούνται στον Οδηγό υπηρεσιών, έχει επίκεντρο την επαγγελματική υπευθυνότητα, τη δεοντολογία των ανθρωπιστικών επαγγελμάτων και την κατανόηση των προβλημάτων, που καλούνται να αντιμετωπίσουν σε καθημερινή βάση οι οικογένειες με άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το κείμενο σε αυτή την ανάρτηση βρίσκεται υπό συνεχή επεξεργασία και διαβούλευση με τα διαπιστευμένα μέλη και τους ωφελούμενους, προκειμένου να αναδιαμορώνεται — αναλόγως με τις ανάγκες αμφοτέρων — ο Κώδικας δεοντολογίας διαπιστευμένων μελών του Οδηγού υπηρεσιών.

Προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε την ποιότητα του δικτύου διαπιστευμένων μελών και την ενσυναίσθηση, επαγγελματισμό και διαχειριστική επάρκεια, των ανθρώπων που επιλέγουμε για τη διαπίστευση, ειδικά ως προς τις δυσκολίες από τις προσωπικές και κοινωνικές προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επικοινωνία με τους ωφελούμενους.

Δεν ενδείκνυται για τα διαπιστευμένα μέλη να ενημερώνουν άτομα ή οικογένειες για ιδιαιτέρως σοβαρά θέματα, όπως η λήξη μία συνεργασίας ή η ακύρωση ενός ραντεβού, με SMS ή μέσω τρίτων, χωρίς να προσπαθήσουν προηγουμένως να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή δια ζώσης απευθείας με το ωφελούμενο άτομο ή τους συμπαραστάτες του.

Σε περίπτωση που τα διαπιστευμένα μέλη χρειάζεται να επικοινωνήσουν για σοβαρά θέματα με ωφελούμενα άτομα, ακόμη και αν η επικοινωνία μεταξύ επαγγελματία – ωφελούμενου έχει βρεθεί σε αδιέξοδο, ζητούμε από τα διαπιστευμένα μέλη να επικοινωνούν προφορικά σε πρώτη φάση και αν χρειαστεί, επικουρικά, και γραπτά (π.χ. με SMS, E-mail).

Υποστήριξη βιογραφικού.

Τα διαπιστευμένα μέλη - ιδιώτες επαγγελματίες θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν το βιογραφικό τους και ειδικά τις αναφορές τους σχετικά με την εκπαίδευση, την επιστημονική κατάρτιση και την επαγγελματική προϋπηρεσία, ανά πάσα στιγμή τόσο απέναντι προς τα ωφελούμενα άτομα, με τα οποία συνεργάζονται, όσο και απέναντι σε τρίτους, που συμμετέχουν σε αυτή τη συνεργασία (π.χ. Σχολική Μονάδα, άλλοι επαγγελματίες που συνεργάζονται με την οικογένεια).

Σε περίπτωση που δεν έχουν στα χέρια τους κάποιο πιστοποιητικό από όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, τα διαπιστευμένα μέλη θα πρέπει να αφαιρέσουν τη σχετική καταχώρηση από το βιογραφικό και να αναφέρουν ρητά (προφορικά ή γραπτά) με την πρώτη ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους, ότι δεν έχουν τρόπο να αποδείξουν κάποια από τις πιστοποιήσεις τους και τον λόγο που συμβαίνει αυτό. Εννοείται ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται με μέτρο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά μέγιστο σε μία - δύο μεμονωμένες καταχωρήσεις στο βιογραφικό.

Αναφορές κινδύνου.

Ενθαρρύνουμε τα διαπιστευμένα μέλη να επικοινωνούν μαζί μας, σε περίπτωση που διαπιστώνουν οποιαδήποτε παρατυπία στην επικοινωνία τους με τα ωφελούμενα άτομα ή τις οικογένειές τους, που τυχόν βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα, τόσο τη δική τους προσωπικά όσο και άλλων προστατευόμενων μελών στην οικογένεια (παιδιών, ατόμων με αναπηρία) ή εν δυνάμει άλλων επαγγελματιών που μπορεί να ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Σε περίπτωση που διαισθάνονται ότι συντρέχει κίνδυνος, για τους ίδιους / τις ίδιες ή για άλλα άτομα — ειδικά μέσω του συστήματος διακίνησης αγγελιών, αλλά όχι αποκλειστικά μόνο σε αυτό — τα διαπιστευμένα μέλη είναι σκόπιμο να επικοινωνούν άμεσα, προσωπικά με την ομάδα του Οδηγού υπηρεσιών τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στα στοιχεία, που βρίσκονται στη σελίδα επικοινωνίας. Ειδικά για την τηλεφωνική επικοινωνία, θα χρειαστείτε προκαθορισμένο τηλεφωνικό ραντεβού, αλλά θα δώσουμε μεγάλη προτεραιότητα στο αίτημά σας, ώστε η ανταπόκριση της ομάδας μας να είναι άμεση.

Άγγελος Κουτουμάνος
Κοινωνικός Λειτουργός — Ιδρυτής NOESI.gr
Συντονιστής Οδηγού υπηρεσιών