Περιεχόμενο
Εικόνα
Image
Εικόνα για την Υπηρεσία "Παραπομπές" του NOESI.gr, που υλοποιείται μέσω του Οδηγού υπηρεσιών PRONOISE.ORG.
Image
Λογότυπο Υπηρεσίας: Παραπομπές από την Υπηρεσία "Προνόησε κι Εσύ" του NOESI.gr.

Τι είναι και πώς λειτουργούν;

Κείμενο

Οι "Παραπομπές" παρέχουν τη δυνατότητα σε πολίτες να έχουν άμεση επικοινωνία με Κοινωνική/-ό Λειτουργό.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν, σε συνεδρίες διάρκειας έως 60'. Λειτουργεί σε εξειδικευμένη πλατφόρμα, που προσφέρεται από το NOESI.gr, σε πανελλαδική βάση. 

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με Κοινωνικούς Λειτουργούς, σε ειδικά προγραμματισμένες διαδικτυακές ή τηλεφωνικές συναντήσεις, για όποιο θέμα τους απασχολεί, προκειμένου να λάβουν καθοδήγηση και συμβουλευτική αλλά και προτάσεις για παραπομπές σε υπηρεσίες και πλαίσια, όπου μπορούν να λάβουν περαιτέρω υποστήριξη. 

Μέλη Ομάδας Παραπομπών | Τομείς Κατάρτισης

Η ομάδα των "Παραπομπών" απαρτίζεται από τριάντα (30) Κοινωνικούς Λειτουργούς, που παράλληλα με την εργασία ή τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, υποστηρίζουν την υπηρεσία εθελοντικά, παράγοντας έργο με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία. Τα μέλη εξειδικεύονται σε ευρύ φάσμα της Κοινωνικής Εργασίας με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως τα ΑμεΑ, οικογένειες με μέλη με ψυχικές διαταραχές, ασθενείς σε καταληκτικό στάδιο και άτομα σε κίνδυνο θανάτου, πρόσφυγες, η ΛΑΟΤΚΙ κοινότητα, άτομα που υπόκειται σε κρίση, ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται σε κρίση εξαιτίας φυσικών καταστροφών κ.ά. 

Για ό,τι χρειάζεσαι, μη διστάζεις να επικοινωνήσεις. Η υπηρεσία παρέχεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς εγγεγραμμένους στο Μητρώο ΚΛ/ΣΥΥ που τηρεί το NOESI.gr, πιστοποιημένων και εγγεγραμμένων επαγγελματιών στον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (Σ.Κ.Λ.Ε.). 
Εικόνα
Image
Εικαστικό που αναφέρει τις λέξεις Social Work (Κοινωνική Εργασία).

Λίγα λόγια για τις συνεδρίες

Κείμενο

Τα ραντεβού διαρκούν περίπου έως 60 λεπτά. Διασφαλίζεται η εχεμύθεια, από το απόρρητο των Κοινωνικών Λειτουργών. 

Οι Κοινωνικοί Λειτουργούν λαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαχείριση των αιτημάτων, τηρούν αρχείο επικοινωνίας, της παρεχόμενης συμβουλευτικής και των παραπομπών που συστάθηκαν στους πολίτες, μέσω της πλατφόρμας των "Παραπομπών". Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών έχουν μόνο τα άτομα που εμπλέκονται με τη διαχείριση της περίπτωσης, συνήθως 1-3 άτομα από την πλήρη ομάδα.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των "Παραπομπών" λαμβάνουν κοινωνικό ιστορικό, μόνο αν είναι απαραίτητο. 

Παρουσιάζουμε τα μέλη των "Παραπομπών" εδώ