Κατηγορίες υπηρεσιών

Βρες υπηρεσίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από διαπιστευμένους φορείς, δομές και επαγγελματίες, για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
logo

Παρέχουμε άμεση πρόσβαση σε ενημέρωση, καθοδήγηση, συμβουλευτική, δωρεάν, διακτυακά. Mάθε περισσότερα.

Θέσεις εργασίας

Βρες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας και αγγελίες από ιδιώτες ή προσκλήσεις για εθελοντές στον Οδηγό υπηρεσιών.
Εκπαίδευση
52
Θέσεις
Εκπαίδευση
Θεραπεία - Αποκατάσταση
47
Θέσεις
Θεραπεία - Αποκατάσταση
Φροντίδα - Υποστήριξη
22
Θέσεις
Φροντίδα - Υποστήριξη
Υπηρεσίες Ψυχολόγου - Συμβουλευτική
14
Θέσεις
Υπηρεσίες Ψυχολόγου - Συμβουλευτική
Κοινωνικές Υπηρεσίες - Διοίκηση - RnD
36
Θέσεις
Κοινωνικές Υπηρεσίες - Διοίκηση - RnD
Ιατρικές Υπηρεσίες
21
Θέσεις
Ιατρικές Υπηρεσίες

Στατιστικά στοιχεία

Γίνε μέρος του δικτύου παρόχων στο PRONOISE.ORG
1302
Καταχωρήσεις
585
Αναζητήσεις/ήμερα
135
Θέσεις εργασίας
323
Ειδήσεις

Στηρίζουμε

Σύντομη περιγραφή
Μάθε περισσότερα για τους φορείς που αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες και καινοτόμες δράσεις.