Κατηγορίες υπηρεσιών

Βρες υπηρεσίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από διαπιστευμένους φορείς, δομές και επαγγελματίες, για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
logo

Παρέχουμε άμεση πρόσβαση πολιτών σε  ενημέρωση, καθοδήγηση, συμβουλευτική, δωρεάν, διακτυακά. Mάθε περισσότερα.

Επικαιρότητα

Παρουσιάζουμε τα νέα που αφορούν τους φορείς και τις δομές, που έχουν καταχωρηθεί στον Οδηγό υπηρεσιών.

Θέσεις εργασίας

Βρες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας και αγγελίες από ιδιώτες ή προσκλήσεις για εθελοντές στον Οδηγό υπηρεσιών.
Εκπαίδευση
28
Θέσεις
Εκπαίδευση
Θεραπεία - Αποκατάσταση
36
Θέσεις
Θεραπεία - Αποκατάσταση
Φροντίδα - Υποστήριξη
19
Θέσεις
Φροντίδα - Υποστήριξη
Υπηρεσίες Ψυχολόγου - Συμβουλευτική
11
Θέσεις
Υπηρεσίες Ψυχολόγου - Συμβουλευτική
Κοινωνικές Υπηρεσίες - Διοίκηση - RnD
35
Θέσεις
Κοινωνικές Υπηρεσίες - Διοίκηση - RnD
Ιατρικές Υπηρεσίες
20
Θέσεις
Ιατρικές Υπηρεσίες

Στατιστικά στοιχεία

Γίνε μέρος του δικτύου παρόχων στο PRONOISE.ORG
1308
Καταχωρήσεις
552
Αναζητήσεις/ήμερα
102
Θέσεις εργασίας
329
Ειδήσεις

Στηρίζουμε

Σύντομη περιγραφή
Μάθε περισσότερα για τους φορείς που αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες και καινοτόμες δράσεις.