Περιεχόμενο
Εικόνα
Image
Λογότυπο Pronoise.org Λευκό Square
Image
Ο Οδηγός υπηρεσιών είναι σε εξέλιξη, φορτώνει.

Ποιους αφορά το Μητρώο;

Κείμενο

Οι μη κερδοσκοπικοί φορείς ιδιωτικού δικαίου που παρέχετε κοινωνική φροντίδα εγγράφεστε υποχρεωτικά στο Εθνικό και Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το Μητρώο αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, σχετικές με την προστασία του παιδιού, ατόμων με αναπηρία (παιδιών και ανηλίκων), ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων. Για τα είδη των νομικών προσώπων που υπάγονται (υποχρεωτικά) στο Μητρώο, δείτε στο τέλος αυτή της σελίδας (Σχετική νομοθεσία).

Τι εξυπηρετεί το Μητρώο;

Με τη θέσπιση και λειτουργία του Εθνικού και Περιφερειακού Μητρώου, επιδιώκεται η αποτελεσματική εποπτεία στις δραστηριότητες των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, με στόχους:

 • Την ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου στον τρόπο παροχής κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών.
 • Τη χρηστή και αποδοτική διαχείριση των κοινωνικών πόρων.
 • Τον συντονισμό δραστηριοτήτων και την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ηλεκτρονική εγγραφή αυτών των φορέων στο Εθνικό Μητρώο είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι η μη εγγραφή θα οδηγήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για όσους φορείς λειτουργούν ήδη, ενώ θα αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέους φορείς.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

 1. Άδεια λειτουργίας (όπου απαιτείται).
 2. Καταστατικό επικυρωμένο και τυχόν τροποποίηση αυτού.
 • Αν ο φορέας λειτουργεί ήδη επισυνάπτονται:
  1. Απολογισμός δράσης προηγούμενου έτους.
  2. Απολογιστικά οικονομικά στοιχεία προηγούμενου έτους
 • Σε περίπτωση νέου φορέα επισυνάπτονται:
  1. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων.
  2. Οικονομικός προυπολογισμός του επόμενου έτους.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν σε 2 αντίγραφα.

Κείμενο

Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα, που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο αλλά δεν εμφανίζονται στον κατάλογο του Υπουργείου (αναρτημένο εδώ), παρακαλούνται να επικοινωνούν με την ομάδα διαχείρισης του Οδηγού υπηρεσιών (μέσω του NOESI.gr) επισυνάπτοντας τη σχετική απόφαση ένταξης (εγγραφής) του φορέα στο Μητρώο, προκειμένου να ενημερωθεί η κεντρική βάση δεδομένων του Οδηγού.

Εικόνα
Image
Εθνόσημο / Λογότυπο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Image
Εικόνα για το Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.

Πού θα κάνετε την αίτηση;

Κείμενο

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία της Περιφέρειας (Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας) όπου βρίσκεται η έδρα του φορέα και ψηφιακά για τους φορείς που βρίσκονται στην Αττική. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Τι ισχύει για την Αττική;

Ειδικά για την Αττική, η υπηρεσία εγγραφής παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες. Για την εγγραφή του φορέα στο Μητρώο, θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του νόμιμου εκπροσώπου στο Taxisnet. Θα πρέπει να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σημαντικό: Κατά την ψηφιακή υποβολή αιτήματος, αποκλειστικά και μόνο, στο σχετικό Έντυπο Αίτηση, δεν απαιτείται υπογραφή του αιτούντος καθόσον η σελίδα της αίτησης φέρει σήμανση ταυτοποίησης μέσω Taxisnet.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, θα δείτε την απάντηση της Περιφέρειας στην Θυρίδα σας.

Η απάντηση ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγραφών του gov.gr (Μοναδικός κωδικός, κωδικός QR, προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Ποιος τηρεί το Μητρώο;

Κείμενο

Το Μητρώο τηρείται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. του ν. 3607/2007 (Α 245), σύμφωνα με τον Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22Α). Υπεύθυνος επεξεργασίας των τηρούμενων στοιχείων στο Μητρώο έχει ορισθεί η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σχετική νομοθεσία

 • Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Τ.Α΄/1998) *
 • Υ.Α. Π2γ/οικ./59633 (ΦΕΚ 1310/Τ. Β΄/2011)
 • Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22 Α) (Αριθμ. 16765/9 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1839/25-05-2017) — Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ζητημάτων ενημέρωσης του Μητρώου, της διαδικασίας όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα συναφές με την εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 4455/2017. *
(*) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδίως φιλανθρωπικά σωματεία, ιδρύματα (άρθρο 108 ΑΚ), κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς, παραρτήματα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (236Α’), όπως ισχύει, υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.