Περιεχόμενο
Κείμενο
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ίδρυση υποστηριζόμενων Κατοικιών για άτομα με αναπηρία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το NOESI.gr προβαίνει στη δημιουργία μητρώου για τις ενδιαφερόμενες οικογένειες, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Εικόνα
Image
Εικασικό που απεικονίζει τρία άτομα διαφορετικού χρώματος μέσα σε κύκλους που ακουμπούν ο ένας τον άλλο και εσωκλείονται σε έναν ακόμη μεγαλύτερο κύκλο που τους πλαισιώνει με δύο βέλη που δίνονυν την αίσθηση ότι ο κύκλος θα κλείσει, ως πλαίσιο.
Κείμενο

  1. Το μητρώο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, την περιοχή κατοικίας (δήμο) του υποψηφίου ατόμου με αναπηρία και τη μεταξύ τους σχέση (π.χ. μητέρα, πατέρας, αδελφός κ.ο.κ.). Προαιρετικά, μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει την ηλικία του υποψηφίου ενοίκου (άτομο με αναπηρία), τη διάγνωση / τις διαγνώσεις (επιγραμματικά), το ποσοστό αναπηρίας (από ΚΕΠΑ), την ύπαρξη ή μη δικαστικής συμπαράστασης, την αξιολόγηση της περίπτωσης από την ομάδα του NOESI.gr και την εκπόνηση Ατομικού Πλάνου Ανάπτυξης για Υποστηριζόμενη Κατοικία.
  2. Το μητρώο τηρείται από το NOESI.gr, με τις σχετικές υποχρεώσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπεύθυνος τήρησης του αρχείου (DPO) θα είναι ο Άγγελος Κουτουμάνος, Κοινωνικός Λειτουργός. Επιμέρους όροι διαχείρισης του μητρώου περιγράφονται στο άρθρο "Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων".
  3. Τα δεδομένα του μητρώου είναι διαθέσιμα σε όλες τις οικογένειες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό, κατόπιν αιτήματος στις περιπτώσεις που αυτό θα βοηθήσει στη δικτύωσή τους και την πιθανή διερεύνηση αναγκών για τη συστέγαση / στέγαση των παιδιών τους. Η πρόσβαση ​των οικογενειών γίνεται αυτόματα μέσω του ​​Ε-mail με το οποίο έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο.
  4. Ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να ζητήσετε να αφαιρέσουμε τα στοιχεία σας από το μητρώο.
  5. Το μητρώο δεν περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως e-mail, τηλέφων​ο​ ή διεύθυνση κατοικίας των αιτούντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με άλλα μέλη του μητρώου με ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας μέσω του www.noesi.gr.
Κείμενο
Ο στόχος με την τήρηση του Μητρώου για Υποστηριζόμενες Κατοικίες από το NOESI.gr είναι διττός.
Εικόνα
Image
Εικόνα για τον Οδηγό υπηρεσιών Pronoise.org courtesy of Coco-Mat Greece για το NOESi.gr.
Κείμενο

Αφενός, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στις οικογένειες να μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μεταξύ τους, βλέποντας ανά πάσα στιγμή όλα τα ανοιχτά αιτήματα από άλλες οικογένειες, στις περιοχές που τους ενδιαφέρουν.

Αφετέρου, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων για αιτήματα οικογενειών, που θα αξιοποιείται από φορείς που θα ιδρύουν νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)​ κατά τη σχετική νομοθεσία​ ή ​Υποστηριζόμενες Κατοικίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του NOESI.gr.

Παρακαλούμε, ενημερώστε μας αν θέλετε να σας συμπεριλάβουμε στο Μητρώο Αιτημάτων για Υποστηριζόμενες Κατοικίες.