Περιεχόμενο
Κείμενο
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή πλοηγήστε στον ιστότοπο pronoise.org ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του, μας εμπιστεύεστε ως προς σημαντικές πληροφορίες που σας αφορούν προσωπικά.

Εικόνα που απεικονίζει τη λέξη GDPR και περιέχει εικονίδια που περιγράφουν τη λειτουργία του Κανονισμού. Συγκεκριμένα, η "Νόηση στο διαδίκτυο – NOESI.gr" (εφεξής "Νόηση") είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής προσωπικών δεδομένων), που συλλέγονται από την πλοήγηση των επισκεπτών (χρηστών) στον παρόντα ιστότοπο pronoise.org και τυχόν λοιπών πληροφοριών που αποστέλλουν τα φυσικά πρόσωπα, ενόσω αξιοποιούν τις υπηρεσίες του. Λαμβάνονται μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των προσωπικών δεδομένων, στο μέτρο του δυνατού και εντός του θεσμικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού GDPR, που τέθηκε σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018. [1,2]

Για ποιον σκοπό ζητούμε προσωπικές πληροφορίες;

Σας ζητούμε να αποστέλλετε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες, που απαιτούνται, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες μας, που σας ενδιαφέρουν. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών από την πλατφόρμα pronoise.org και τη Νόηση.

Στο παρόν άρθρο περιγράφουμε αναλυτικά ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τις επεξεργαζόμαστε, για ποιον σκοπό και για πόσο χρόνο. Επιπρόσθετα, παραθέτουμε πληροφορίες πώς να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας, σχετικά με αυτή τη διαδικασία.
Κείμενο

1. Δεδομένα που συλλέγουμε.

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, αποδέχεστε ότι η Νόηση συλλέγει και, εφόσον χρειαστεί, επεξεργάζεται κάποια προσωπικά δεδομένα σας. Δείτε παρακάτω αναλυτικά ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις διαφυλάσσουμε κατά το χρονικό διάστημα της αποθήκευσης και επεξεργασίας τους.

α) Πληροφορίες που αποστέλλετε οι ίδιοι.

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να συλλέγουμε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με εσάς:

 1. Πληροφορίες που αποστέλλετε οι ίδιοι.
 2. Φόρμες που συμπληρώνετε και υποβάλλετε (π.χ. όπως η φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο).
 3. Μηνύματα που στέλνετε από ιστοσελίδες με φόρμα επικοινωνίας.
  • Ειδικότερα, το μήνυμα που στέλνετε απευθείας προς τους παρόχους ή προς την ομάδα διαχείρισης του Οδηγού υπηρεσιών από τη σελίδα επικοινωνίας της πλατφόρμας pronoise.org παραλαμβάνεται από το E-mail του παρόχου των υπηρεσιών και από την ομάδα διαχείρισης του Οδηγού, αντίστοιχα.
 4. Μηνύματα και αρχεία που αποστέλλετε απευθείας προς το E-mail μας (π.χ. βιογραφικό σημείωμα).

Οι πληροφορίες που παρέχετε μπορεί να συμπεριλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση του E-mail σας ή/και άλλα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, την ειδικότητα ή την ιδιότητά σας, την εταιρεία που εργάζεστε, την περιοχή διαμονής ή/και εργασίας σας κ.ά. Πάντως, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν απαιτούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Παράδειγμα, στη φόρμα επικοινωνίας με την ομάδα διαχείρισης του Οδηγού, απαιτείται μόνο το μικρό όνομα, αλλά όχι το επίθετο, και  κάποιο από τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά με το αίτημά σας.

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που υποβάλλετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, μέσω άλλων ιστοσελίδων που χρησιμοποιούμε σε πλατφόρμες τρίτων, όπως π.χ. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Drive κ.ο.κ. και μέσω πληροφοριών που τυχόν αναρτώνται στον ιστότοπο www.noesi.gr ιδιοκτησίας μας.  

β) Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω cookies (ανώνυμα).

Όταν επισκέπτεστε το pronoise.org, επιτρέπουμε στη Google να συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται ανώνυμα για όλους τους επισκέπτες του ιστότοπου, με αυτοματοποιημένους τρόπους (μεταξύ των οποίων και Google Analytics*), πληροφορίες τεχνικής φύσης για κάθε επίσκεψη, όπως ενδεικτικά:

 • διεύθυνση IP, είδος συσκευής για την πρόσβαση στον ιστότοπο, γεωγραφική τοποθεσία (π.χ. δήμος ή χώρα), σελίδες επίσκεψης, cookies κ.α.

Η πρόσβασή μας σε αυτές τις πληροφορίες δεν ευνοεί την ταυτοποίηση προσώπων, επομένως, σε ό,τι μας αφορά γίνεται ανώνυμα. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σε ειδική πλατφόρμα της Google εκ μέρους μας, ως στατιστικά στοιχεία, για τη μελέτη της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων, την επιτήρηση ενός πλαισίου προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων και γενικότερα την επίβλεψη της ορθής λειτουργίας και τη διαχείριση ενός οργανωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη του ιστότοπου. Πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την επισκεψιμότητα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, με σκοπό την τεχνική υποστήριξη, επίβλεψη και ανάπτυξη του ιστότοπου.

(*) Παρόλα αυτά, δίνουμε σε όλους τους επισκέπτες, ακόμη, τη δυνατότητα να απενεργοποίησουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης δεδομένων μέσω Google Analytics από τη σελίδα «Ρυθμίσεις Cookie» σύνδεσμο στην οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος όλων των ιστοσελίδων του παρόντος ιστότοπου.

2. Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

Ενδέχεται να καταχωρήσουμε τα στοιχεία σας σε μία ηλεκτρονική ατζέντα προσωπικών επαφών, με το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, την ειδικότητα, τα στοιχεία επικοινωνίας και μία συνοπτική περιγραφή του αιτήματος, που τυχόν λάβαμε από μέρους σας ή των υπηρεσιών που παρείχαμε σε αυτό το πλαίσιο.

Δεν καταχωρούμε και δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις πληροφορίες, που παρέχουν οι χρήστες αυτόματα κατά την επίσκεψή τους στο site, παρά μόνο ανώνυμα και με σκοπό τη στατιστική ανάλυση και επίβλεψη της λειτουργίας του ιστότοπου (βλ. παραπάνω 1β).

Σκοπός και χρονική διάρκεια επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Νόηση διατηρεί* και αξιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστοτόπου για εύλογο χρονικό διάστημα, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της (π.χ. ώστε να διαχειριζόμαστε άμεσα τυχόν μελλοντικά αιτήματα από μέρους σας). Επίσης, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της συνέχειας στις επικοινωνίες μας και στο πλαίσιο των νόμιμων δικαιωμάτων της «Νόησης στο διαδίκτυο» (NOESI.gr) με στόχο την επίλυση διαφωνιών ή την επιβολή όρων χρήσης των υπηρεσιών.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) pronoise.org:  
Άγγελος Κουτουμάνος, Κοινωνικός Λειτουργός   
Επικοινωνία μέσω E-mail

(*) Η Νόηση δεν αποθηκεύει (διατηρεί) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε έντυπη μορφή στη φυσική έδρα της ή αλλού.

Απόρρητο των επικοινωνιών.

Σε ό,τι αφορά την εξερχόμενη αλληλογραφία, όλοι οι λογαριασμοί διαχείρισης αλληλογραφίας του διαχειριστή ου pronoise.org εποπτεύονται από άνθρωπο — εξουσιοδοτημένο χρήστη, ως προς το περιεχόμενο των μηνυμάτων και τους παραλήπτες τους. Ενδεικτικά, τέτοιοι λογαριασμοί αποτελούν αυτοί με το συνθετικό info, admin, editor-in-chief κ.ο.κ. με την κατάληξη @noesi.gr και pronoise.org, οι οποίοι δεν αντιστοιχούν αποκλειστικά σε ένα φυσικό πρόσωπο αλλά παρέχονται για την καλύτερη διαχείριση και λειτουργία του ιστότοπου και βρίσκονται υπό τη διαχείριση διαφορετικών προσώπων που εργάζονται για τη Νόηση.

Πάντως, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλετε κατά την επικοινωνία σας με την Ομάδα του Οδηγού υπηρεσιών με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, είναι εμπιστευτικές και, επιπρόσθετα εάν απαιτείται, δεσμεύονται και από το ιατρικό απόρρητο. Θα διακινήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, που σας αφορούν, σε τρίτους με σκοπό τη διαχείριση του αιτήματός σας για παροχή υπηρεσιών από μέρους μας προς εσάς, μόνο εφόσον μας δώσετε ρητώς ή γραπτώς τη συναίνεσή σας.

3. Τα δικαιώματά σας.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες από τη «Νόηση στο διαδίκτυο» (NOESI.gr) για τον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας και, φυσικά, να ζητήσετε να διαγραφούν οι πληροφορίες, που τυχόν έχετε αποστείλει, κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας. Μπορείτε, συγκεκριμένα, σε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να διαγράψουμε οποιαδήποτε μεμονωμένη πληροφορία σάς αφορά ή το σύνολό τους.

Τα βασικά δικαιώματά σας, ως χρήστης των υπηρεσιών μας, συνοψίζονται στα εξής:

 • Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Ακόμη, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες. Πάντως, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε σχετικά αιτήματα θα χρειαστούμε ένα εύλογο διάστημα και θα ζητήσουμε περαιτέρω αποδεικτικά για την ταυτοποίησή σας.
 • Αν υποβάλλετε σε εμάς τα στοιχεία επικοινωνίας σας, μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε προσωπικά μαζί σας ενώ, παράλληλα, μπορείτε να συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ως ανώνυμο μέλος στον ιστότοπο. Σε περίπτωση που εγγραφείτε σε οποιαδήποτε υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου μας ή σε κάποια υπηρεσία αυτόματης υπενθύμισης μέσω E-mail, μπορείτε να αναθεωρήσετε την απόφασή σας ανά πάσα στιγμή, αξιοποιώντας τις ρυθμίσεις που βρίσκονται στο τέλος κάθε μηνύματος, που αποστέλλεται από μέρους μας.
 • Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν, επιλεκτικά ή το σύνολό τους. Θα χρειαστούμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εάν απαιτείται να κάνουμε κάποια επιλεκτική διαγραφή των πληροφοριών που σας αφορούν (π.χ. αναρτήσεις μεμονωμένων σχολίων σας στο site).
 • Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απευθυνθείτε στην αρμόδια Αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη χώρα μας, την «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (ΑΠΔΠΧ).

Επικοινωνήστε μαζί μας.   

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πολιτική μας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, αν έχετε παρατηρήσεις που θα μας βοηθήσουν να αναθεωρήσουμε την πολιτική σας, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω E-mail.

Επικαιροποίηση της πολιτικής μας.

Σας ζητούμε να επανέρχεστε τακτικά σε αυτή την ιστοσελίδα, για να ενημερώνεστε άμεσα για τυχόν αλλαγές στην πολιτική μας για τα προσωπικά δεδομένα. Οποιεσδήποτε αλλαγές αφορούν την πολιτική μας αναρτώνται εδώ, ει δυνατόν, πριν την εφαρμογή τους. Η χρήση του ιστοτόπου και η επικοινωνία σας με τη Νόηση συνεπάγονται τη συγκατάθεσή σας ότι αποδέχεστε την πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.


Τεχνικές πληροφορίες:

Μεριμνούμε διαρκώς, επενδύοντας σε χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό, για τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας των υπηρεσιών που παρέχουμε διαδικτυακά.

 • Όλες οι σελίδες του ιστότοπου που σχετίζονται με υποβολή στοιχείων με προσωπικές πληροφορίες των χρηστών προστατεύονται με υψηλής ασφαλείας πρωτόκολλο (Secure HTTPS), με βάση τις διεθνείς πρακτικές.
 • Παρομοίως, τα συστήματα όπου αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα από τη Νόηση — συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μας (E-mail), προστατεύονται με δυνατούς προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (passwords) και φιλοξενούνται σε ειδική εταιρική πλατφόρμα online (Cloud) με την τεχνική υποστήριξη και ασφάλεια της Google (Workspace Business). Η πρόσβαση στην εταιρική πλατφόρμα μας γίνεται από εξουσιοδοτημένους χρήστες και συσκευές, τις οποίες αναβαθμίζουμε σε τακτική βάση ώστε να διασφαλίζουμε την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση αποκλειστικά, ενώ παρακολουθούμε πότε και σε τι ακριβώς έχουν πρόσβαση τα εξουσιοδοτημένα άτομα.

Σημαντικές σημειώσεις:

[1] Η επεξεργασία αφορά πελάτες ή προμηθευτές και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης τα δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόμος ή δικαστική απόφαση. Επιπλέον, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας, η Νόηση, έχει ορίσει υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων άτομο με την ιδιότητα του Κοινωνικού Λειτουργού, το οποίο εκτός των άλλων δεσμεύεται τόσο από το ιατρικό απόρρητο όσο και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας του «Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας» (ΣΚΛΕ).

[2] Στην Ελλάδα, εκτός του Κανονισμού GDPR, ισχύει ο Νόμος 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε φυσικού προσώπου, που βρίσκεται εν ζωή (σημ.: τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσωπικά δεδομένα). Επίσης, ισχύει ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Σε ενδεχόμενο σφάλματος ή περιστατικού παραβίασης κάποιου συστήματος ασφαλείας, που επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω, η Νόηση θα ενημερώσει το συντομότερο δυνατό – σε εύλογο χρονικό διάστημα – την αρμόδια Αρχή και, με την έγκρισή της, τυχόν άλλα φυσικά πρόσωπα, που αφορά το περιστατικό. Η σχετική ενημέρωση ενδέχεται να γίνει και μέσω ανακοίνωσης στην παρούσα σελίδα.