Περιγραφή
Εικόνα
Image
Εξώφυλλο του οδηγού εξυπηρέτησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).
Κείμενο

Ο "Οδηγός Εξυπηρέτησης για Ειδικές και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες" ενσωματώνει όλες τις εξειδικευμένες πληροφορίες για το σύνολο των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ σε κάθε τομέα που μπορεί να ενδιαφέρει τους πολίτες που ανήκουν σε ΕΚΟ, προσφέροντας ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο που διευκολύνει την επικοινωνία με όσους χρειάζονται δίπλα τους τις υπηρεσίες μας και προωθεί την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους.

Η αύξηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, αλλά και όλων των ΕΚΟ, αποτελεί προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΔΥΠΑ (European Network of Public Employment Services) και η νέα εργαλειοθήκη (toolkit) του δικτύου για την ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που ανακοινώθηκε πρόσφατα περιλαμβάνει παραδείγματα και πρακτικές για την αποτελεσματικότερη ένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση του ομαλού συντονισμού μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών και των ΔΥΠΑ καθώς και τον κρίσιμο ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού και των συνεργασιών. Η ΔΥΠΑ θα αντλήσει βέλτιστες πρακτικές από την εργαλειοθήκη ώστε να υλοποιήσει νέες δράσεις και παρεμβάσεις προς τον κοινό στόχο της εργασιακής ισότητας