Εικόνα
Image
Αφίσα Skate for Autism από το Σύλλογο ΔΑΦ Καστοριάς.
Περιγραφή
Εικόνα
Image
Αφίσα Skate for Autism από το Σύλλογο ΔΑΦ Καστοριάς.
Κείμενο

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό / Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Ν. Καστοριάς ιδρύθηκε ως Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πρωτοβουλία γονέων το 2006 στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος ΕΣΠΑ με σκοπό τη "Λειτουργία Κέντρου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Κέντρο Ημέρας) για Παιδιά, Εφήβους και Νέους με ΔΑΔ - Αυτισμό Ν. Καστοριάς".  Σήμερα, έχει 300 εγγεγραμμένα μέλη εκ των οποίων τα 35 είναι προστατευόμενα παιδιά, έφηβοι και νέοι με αυτισμό. Eποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας. Μαθετε περισσότερα.

To Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες (ηλικίας από 4 έως 25 ετών) με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ) ιδρύθηκε το 2013 στην Καστοριά, στην κοινότητα Μανιάκων, από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό / ΔΑΔ Καστοριάς. Το Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί παιδιά, εφήβους και νέους, ηλικίας από 4 έως 25 ετών,  με διάγνωση διαταραχής στο φάσμα του αυτισμού και τις οικογένειές τους, που παρακολουθούν εντατικά τα ημερήσια προγράμματά του. Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η παραμονή του ατόμου με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού στην κοινότητα, η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησης του και η υποστήριξη εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική ενσωμάτωση. Μάθετε περισσότερα.