Εικόνα
Image
Αφίσα για τη δράση Tech4Disabilities.
Περιγραφή
Κείμενο

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Mataroa και το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC TIE Lab), σε συνεργασία με το ΕΛΕΠΑΠ Παράρτημα Χανίων και τον Ελληνικό Σύλλογο για το Σύνδρομο Asperger, και με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και στοχεύει στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία, με έμφαση στα νέα άτομα με αναπηρία και τους φροντιστές τους.

Μέσω της χρήσης της τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης, το πρόγραμμα έχει στόχο να παρουσιάσει τις τεχνολογικές τάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στα άτομα με αναπηρία, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη χρήση των τρισδιάστατων εκτυπωτών και να δώσει  έμφαση στη δημιουργία βοηθητικών αντικειμένων που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία, προσφέροντας προσαρμοσμένες λύσεις που αυξάνουν την ανεξαρτησία τους

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών τους, και των φροντιστών στην αναζήτηση, προσαρμογή και εκτύπωση βοηθητικών αντικειμένων, τον εξοπλισμό δημόσιων και μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων με μηχανήματα και αναλώσιμα 3D εκτύπωσης, και τη διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης μετά το τέλος του προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες/ουσες, θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες της 3D εκτύπωσης, να μάθουν πώς να προσαρμόζουν και να δημιουργούν βοηθητικά αντικείμενα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη νέων λύσεων για τις ανάγκες τους. Η ενεργή συμμετοχή και η ανταλλαγή ιδεών θα ενισχύσουν τη δυνατότητα προσαρμογής της τεχνολογίας στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, κάνοντας έτσι ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και θα δοθούν πιστιοιητικά επιμόρφωσης.