Εικόνα
Image
Εξώφυλλο του Οδηγού για Οικογένειες με άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) / Αυτισμό.
Περιγραφή
Κείμενο

Ανεξάρτητα από την ηλικία διάγνωσης του παιδιού, ο καταιγισμός από πληροφορίες αποτελεί συχνά εμπόδιο στην διαδικασία λήψης αποφάσεων από την πλευρά των γονέων, αποφάσεις που συνήθως καθορίζουν το μέλλον του Αυτιστικού παιδιού αλλά και όλης της οικογένειας.

► Κατέβασε τον Οδηγό εδώ.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (ΚΠΕ) και εταίρο την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ).

Εικόνα
Image
Λογότυπο Κέντρου Παιδιού και Εφήβου (ΚΠΕ) Χίου, που λειτουργεί δομές σε Αθήνα και Χίο, με έδρα τη Χίο.

Μάθε περισσότερα

Κείμενο

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (Κ.Π.Ε.)" ιδρύθηκε το 1996 στη Χίο ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Είναι πιστοποιημένος φορέας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, βασιζόμενος στις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων στους τομείς της Ψυχικής Υγείας και της Ειδικής Αγωγής. Επίσης, στοχεύει στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, ερευνητική μελέτη, σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγείας, αγωγή - ευαισθητοποίηση της κοινότητας. Λειτουργεί δύο Κέντρα Ημέρας στην Αττική και ένα στη Χίο, όπου επίσης λειτουργούν Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Το 2017 τέθηκε σε λειτουργία το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης. Μάθε περισσότερα.

Εικόνα
Image
Λογότπο Ε.Ε.Π.Α.Α.
Κείμενο

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) ιδρύθηκε το 1992 και σήμερα αριθμεί πάνω από 1.000 μέλη, γονείς ή αδέλφια ατόμων με αυτισμό, καθώς και επιστήμονες που ασχολούνται με τον αυτι­σμό. Σκο­πός της Εταιρίας είναι η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό. Ως πα­νελλήνιος φορέας, έχει παραρτήματα σε Θεσσα­λονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Χίο, Βόλο και Πειραιά και έχει συνδεδεμένα μέλη της άλλους μι­κρότερους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αυτι­σμό σε Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Λάρι­σα, Πάτρα και Αθήνα. Μάθε περισσότερα.

Σήμερα, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων λειτουργεί τις ακόλουθες δομές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: (α) Κέντρο Ημέρας "Σείριος" στον Γέρακα Αττικής, (β) Κ.Δ.Η.Φ. ανηλίκων στο Παράρτη­μα Θεσσαλονίκης, (γ) Οικοτροφείο Αριάδνη ΙΙ - Μ.Ψ.Α. στην  Πυλαία Θεσσαλονίκης, (δ) Στέγη Αυτιστικών Ατόμων "Ελένη Γύρα" - Μ.Ψ.Α. στη Ζίτσα Ιωαννίνων.