Περιγραφή
Κείμενο

Δίνεται 1 ρεπό την εβδομάδα. Ηλικία από 40 έως 55 ετών, καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (άδεια παραμονής). Επιθυμητή προϋπηρεσία. 

Στείλε βιογραφικό από τη σελίδα του φορέα.

Εικόνα
Image
Εξωτερική άποψη (πρόσοψη) των ΣΥΔ "Φροντίδα" από το "Εργαστήρι".
Image
Λογότυπο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ με την επωνυμία "Εργαστή­ρι".

Γνώρισε τον φορέα

Κείμενο

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ με την επωνυμία "Εργαστή­ρι" ιδρύθηκε το 1978 από γονείς παιδιών με νοητική καθυστέρηση. Διοικεί­ται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται μόνο από γονείς. Το 1984, ο Σύλλο­γος ίδρυσε το Κέντρο Πα­ροχής Υπηρεσιών σε ΑμεΑ "Το Εργα­στήρι", ως Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, για νέους ηλι­κίας 18 ετών και άνω. Το 2003, ανεγέρθηκε το νέο κτίριο εμβαδού 2.500 τ.μ. με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη. 

Το "Εργαστήρι" εκτείνεται σε έκταση 22 στρεμμάτων, στην οποία λειτουργεί το Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών και Απασχόλησης και πέντε (5) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Οικοτροφεία για άτομα με νοητική αναπηρία . Η πρώτη ΣΥΔ, με την επωνυμία "Φροντίδα Ι" εγκαινιάσθηκε το Μάρτιο 2006. Η εμπειρία από αυτή αξιοποιήθηκε στο μέλλον, κατά τον σχεδιασμό και οργάνωση των επόμενων τεσσάρων ΣΥΔ ("Φροντίδα" ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V). 

Μάθε περισσότερα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αγγελίες, επαληθεύονται από την ομάδα της νόησης στο διαδίκτυο (NOESI.gr) και διατίθoνται στους ενδιαφερόμενους /-ες online ή μέσω E-mail με ειδικό ενημερωτικό δελτίο προς διαπιστευμένους επαγγελματίες. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, δες το άρθρο μας: Επαγγελματική διαπίστευση.

 

Δες περισσότερες αγγελίες ιδιωτών σε χάρτη.