Περιγραφή
Κείμενο

Πού θα εργάζεσαι;

  • Στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
  • Πρώιμη παρέμβαση
  • Ενισχυτική διδασκαλία
  • Ομάδα αξιολογήσεων (intakes)

Απαραίτητα Προσόντα

  • Κάτοχος τίτλου σπουδών ΤΕ ή ΠΕ Τμήματος Εργοθεραπείας ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού (αναγνωρισμένου ως ισότιμου- ΔΟΑΤΑΠ)
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Εμπειρία σε προγράμματα δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής

Επιθυμητά Προσόντα

Θέλεις να γίνεις και εσύ μέλος της δυναμικής ομάδας στο '"Αλμα";

Αν ναι, παρακαλούμε να συμπληρώσεις την παρακάτω αίτηση και να μας την αποστείλεις μέσω
email hr@alma-amea.gr με θέμα: Θέση Εργοθεραπευτή/τριας επισυνάπτοντας τα παρακάτω:
1. Αίτηση ενδιαφέροντος (προαπαιτούμενο)
2. Βιογραφικό Σημείωμα (προαπαιτούμενο)
Σε περίπτωση συνεργασίας θα ζητηθούν: Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών & Αποδεικτικό
προϋπηρεσίας.
Διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή αξιολόγησης σε δύο στάδια:
1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων, όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε
υποψηφίου και
2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από την ομάδα αξιολόγησης

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα
διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε
περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, ο Φορέας δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους
υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αγγελίες, επαληθεύονται από την ομάδα της νόησης στο διαδίκτυο (NOESI.gr) και διατίθoνται στους ενδιαφερόμενους /-ες online ή μέσω E-mail με ειδικό ενημερωτικό δελτίο προς διαπιστευμένους επαγγελματίες. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, δες το άρθρο μας: Επαγγελματική διαπίστευση.

 

Δες περισσότερες αγγελίες ιδιωτών σε χάρτη.