Εικόνα
Image
Λογότυπο για το ΑΛΜΑ με την ένδειξη της θέση κοινωνικού λειτουργού.
Περιγραφή
Κείμενο

Απαραίτητα Προσόντα

  • Κάτοχος τίτλου σπουδών ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού.
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
  • 3ετή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με την προς πλήρωση θέση.
  • Γνώση χρήσης Η/Υ.

Επιθυμητά Προσόντα

  • Εμπειρία σε άτομα με αναπηρία και αυτισμό.

Θέλεις να γίνεις και εσύ μέλος της δυναμικής ομάδας μας;

Αν ναι, παρακαλούμε να συμπληρώσεις την παρακάτω αίτηση και να μας την αποστείλεις μέσω Ε-mail από αυτή τη σελίδα με θέμα: Θέση κοινωνικής/ου λειτουργού επισυνάπτοντας τα παρακάτω:

  1. Αίτηση ενδιαφέροντος (προαπαιτούμενο)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα (προαπαιτούμενο)

Σε περίπτωση συνεργασίας θα ζητηθούν: Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών & Αποδεικτικό προϋπηρεσίας και συστατικές επιστολές.

Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή αξιολόγησης σε δύο στάδια:

  1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων, όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
  2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από την ομάδα αξιολόγησης.

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, ο Φορέας δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Εικόνα
Image
Λογότυπο 'Άλμα'.

Γνώρισε τον φορέα

Κείμενο

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων με την επωνυμία "Άλμα" είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, που λειτουργεί Κέντρο Ημέρας για παιδιά με αυτισμό (ΔΑΦ) και "Στέγη" για άτομα με νοητική υστέρηση. Στο πλαίσιο των δράσεων του Σωματείου υλοποιούνται προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικά, δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευσης στην αυτόνομη διαβίωση, με υπόβαθρο την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία. Ο Σύλλογος εντάσσεται στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου από το 2015.

Μάθε περισσότερα.

Υπόβαλε βιογραφικό και αίτηση εδώ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αγγελίες, επαληθεύονται από την ομάδα της νόησης στο διαδίκτυο (NOESI.gr) και διατίθoνται στους ενδιαφερόμενους /-ες online ή μέσω E-mail με ειδικό ενημερωτικό δελτίο προς διαπιστευμένους επαγγελματίες. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, δες το άρθρο μας: Επαγγελματική διαπίστευση.

 

Δες περισσότερες αγγελίες ιδιωτών σε χάρτη.