Περιγραφή
Εικόνα
Image
Εικόνα οδηγού, που οδηγεί λεωφορείο.

Γνώρισε τον φορέα

Κείμενο

Το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες με την επωνυμία "Ερμής" ιδρύθηκε το 1988. Είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρω­πικό Σω­ματείο. Λειτουργεί το ομώνυμο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας στον Μητροπολιτικό Πόλο, στο Ελληνικό Αττικής, με δυναμικότητα εκατό είκοσι (120) ατόμων με νοητική αναπηρία, διαταραχές αυτιστικού φάσματος και συνοδές αναπηρίες και Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Διαμέρισμα, τεσσάρων ενοίκων, στην Αργυρούπολη.

Μάθε περισσότερα.

Κείμενο

Απαραίτητα προσόντα

  • Άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’.
  • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου σε ισχύ.
  • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε ισχύ.
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (σε σχολικό λεωφορείο) ή τουλάχιστον εμπειρία πέντε (5) ετών ως επαγγελματίας οδηγός.
  • Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
  • Συνέπεια και επαγγελματισμός.
  • Ευχαριστη προσωπικότητα.

Επιθυμητά προσόντα

  • Εντοπιότητα: Θα συνεκτιμηθεί θετικά η διαμονή κοντά στον Δήμο Αργυρούπολης, όπου βρίσκεται το Κέντρο (Κ.Δ.Η.Φ.), και τυχόν συστατικές επιστολές.

Επικοινωνία

Ως εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα από τη σελίδα του "Ερμή" υπόψιν Δ/ντή Διοίκησης του Σωματείου. Όσοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αγγελίες, επαληθεύονται από την ομάδα της νόησης στο διαδίκτυο (NOESI.gr) και διατίθoνται στους ενδιαφερόμενους /-ες online ή μέσω E-mail με ειδικό ενημερωτικό δελτίο προς διαπιστευμένους επαγγελματίες. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, δες το άρθρο μας: Επαγγελματική διαπίστευση.

 

Δες περισσότερες αγγελίες ιδιωτών σε χάρτη.