Εικόνα
Image
Εικόνα που δείχνει ένα μεγάφωνο και ένα βιογραφικό.
Περιγραφή
Κείμενο

Πλαίσιο προσόντων και ζητούμενα για την ανάληψη της θέσης στο ΚΔΗΦ του ΕΡΜΗ:

 • Να έχει πολύ καλή γνώση του αντικειμένου, να γνωρίζει πώς να εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές στην εργοθεραπεία, επιδιώκοντας να προσφέρει αποτελεσματικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν την δυνατότητα στους ωφελούμενους να εμπλέκονται σε έργα της ζωής.
 • Να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση  προγραμμάτων του φορέα (εκπαιδευτικών, κοινωνικής ενσωμάτωσης, κοινωνικο-παιδαγωγικών και προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης), παράγοντας έργο που αφορά, όχι μόνο σε Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής, αλλά κυρίως σε Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής (ΚΔΖ).
 • Να συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Διευθυντή, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και την διεπιστημονική ομάδα, της οποίας θα αποτελεί μέλος.
 • Να χρησιμοποιεί ποικίλες μεθόδους σχεδιασμού και αξιολόγησης και να έχει γνώση των παραγόντων, των τεχνικών και της μεθοδολογίας, του γνωστικού αντικειμένου.
 • Να θέτει στόχους και να σχεδιάζει την παρέμβαση σε συνεργασία με τον/την ωφελούμενο/η και την οικογένεια του/της, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
 • Να επιλέγει, αναλύει, διαβαθμίζει και προσαρμόζει θεραπευτικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές.
 • Να σχεδιάζει, κατασκευάζει, εφαρμόζει και παρέχει ειδικά μέσα, ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή του ατόμου στα έργα και τις δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής.
 • Να εκτιμά και να τροποποιεί το περιβάλλον μάθησης, ώστε να διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή του ατόμου, στο περιβάλλον της επιλογής του.
 • Να επιλέγει και εφαρμόζει θεωρίες, προσεγγίσεις και μεθόδους σχετικές με την εργοθεραπεία, εκτιμώντας πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς του/της.
 • Να αναπτύσσει αποτελεσματική θεραπευτική επικοινωνία με άτομα και ομάδες.
 • Να συμβάλλει ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετούνται και να ανεξαρτητοποιούνται το συντομότερο δυνατό.
 • Να αναπτύσσει την αντιληπτικότητα και να καλλιεργεί τη γλωσσική ικανότητα των εκπαιδευομένων.
 • Να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνωστικών, κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων.
 • Να καλλιεργεί την προσωπικότητα του κάθε ωφελούμενου και να προωθεί την κατάκτηση γνώσεων  του.
 • Να αποτελεί ενεργό μέλος της διεπιστημονικής ομάδας.
 • Να οργανώνει, να διαχειρίζεται ή/και να συνδιευθύνει ένα τμήμα ή μια υπηρεσία εργοθεραπείας.
 • Να υιοθετεί τις βασικές αρχές της ηθικής δεοντολογίας του φορέα και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

Κριτήρια επιλογής:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

 • Βασικό πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο.
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office).
 • Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής, πέραν του διδακτικού έργου.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου Β2)

Επιθυμητά προσόντα (αξιολογούνται):

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εργασία με ανάπηρα άτομα.
 • Διδακτική εμπειρία σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης ή μη τυπικής Εκπαίδευσης.
 • Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ) ή πιστοποιημένη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον Επιπέδου Β2).

Αιτήσεις και Βιογραφικά σημειώματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση: ermis.prot@gmail.com υπόψιν Δ/ντή Διοίκησης.

Πληροφορίες: 2109647577, 2109631086 (Γιώτα Λύρη & Βίκυ Αλεξανδρή)

Τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αγγελίες, επαληθεύονται από την ομάδα της νόησης στο διαδίκτυο (NOESI.gr) και διατίθoνται στους ενδιαφερόμενους /-ες online ή μέσω E-mail με ειδικό ενημερωτικό δελτίο προς διαπιστευμένους επαγγελματίες. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, δες το άρθρο μας: Επαγγελματική διαπίστευση.

 

Δες περισσότερες αγγελίες ιδιωτών στον χάρτη.

Το δίκτυο SPECIALS του NOESI.gr οργανώνει με πρότυπο τρόπο τους επαγγελματίες σε εκπαίδευση - υγεία - πρόνοια.