Εικόνα
Image
Γραφικό που απεικονίζει παιδιά με και χωρίς αναπηρία.
Περιγραφή

Γνωστικά αντικείμενα

Κείμενο
 • Ψυχολογία
 • Κοινωνική Εργασία
 • Εργοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία
 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Μουσική
 • Χορός
 • Θέατρο
 • Καλλιτεχνική έκφραση, Εικαστικά
 • Γαστρονομία (Μαγειρική, Ζαχαροπλαστική)
 • Αξιοποίηση Ψηφιακών δυνατοτήτων - Smartphone training
 • STEM, συναρμολόγηση, σχεδίαση, ρομποτική κλπ.
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Σκιτσογραφία - Cartoon making
 • Ψηφιακή φωτογραφία
 • Παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών
 • Κηποτεχνία
 • Αισθητική, περιποίηση προσώπου, σώματος, μακιγιάζ κλπ.
Κείμενο

Πλαίσιο προσόντων και ζητούμενα για την ανάληψη της θέσης για υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) του «ΕΡΜΗ»: 

 • Να έχει ήδη αρκετά καλή γνώση του αντικειμένου, να γνωρίζει πώς να εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές στο αντικείμενο εκπαίδευσης, επιδιώκοντας να προσφέρει αποτελεσματικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν την δυνατότητα στους ωφελούμενους να εμπλέκονται σε έργα της ζωής.
 • Να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση  προγραμμάτων του φορέα (εκπαιδευτικών, κοινωνικής ενσωμάτωσης, κοινωνικο-παιδαγωγικών και προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης), παράγοντας έργο που αφορά, όχι μόνο σε Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής, αλλά κυρίως σε Δεξιότητες Ζωής (Life Skills).
 • Να συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Διευθυντή, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και την διεπιστημονική ομάδα.
 • Να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνωστικών, κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων και να καλλιεργεί την προσωπικότητα του κάθε ωφελούμενου και να προωθεί την κατάκτηση γνώσεων του.
 • Να σέβεται και να υιοθετεί τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας του φορέα.

Επιπρόσθετο πλαίσιο στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του «ΕΡΜΗΣ»:

Εκτός του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), αν το επιθυμούν, οι υποψήφιοι μπορούν να δρομολογήσουν ώρες της πρακτικής Άσκησής τους και προς τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του «ΕΡΜΗ», επικουρικά στις δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης, αναψυχής και ψυχαγωγίας εντός και εκτός της ΣΥΔ, που οργανώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

 • Να φοιτούν / σπουδάζουν σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο πρακτικής άσκησης.
 • Να έχουν πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office).
 • Να διαθέτουν ήθος, όρεξη και αγάπη για το αντικείμενο ενασχόλησής τους κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.

Επιθυμητά προσόντα (συν-αξιολογούνται, εφόσον υπάρχουν):

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εργασία με ανάπηρα άτομα.
 • Γνώση και κάποιου άλλου γνωστικού αντικειμένου

Διαδικασία επιλογής

 • Κατά την υποβολή της αίτησης, εμπρόθεσμα έως 31/07/2024, ο/η υποψήφιος/-α λαμβάνει άμεσα τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου από το ΚΔΗΦ.
 • Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά εξετάζονται από τριμελή επιτροπή και προκρίνονται οι υποψήφιοι, που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στα προγράμματα πρακτικής άσκησης του ΕΡΜΗ.
 • Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη.
 • Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων για την Πρακτική Άσκηση χειμερινού εξαμήνου στον «ΕΡΜΗ».

Αιτήσεις (βλ. συνημμένο έντυπο) υποψηφίων αποστέλλονται μέσω E-mail από τη σελίδα του «ΕΡΜΗ».  
Πληροφορίες: Γραμματεία «ΕΡΜΗ» στα τηλ. 2109647577, 2109631086 καθημερινά 08:00 - 17:00.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αγγελίες, επαληθεύονται από την ομάδα της νόησης στο διαδίκτυο (NOESI.gr) και διατίθoνται στους ενδιαφερόμενους /-ες online ή μέσω E-mail με ειδικό ενημερωτικό δελτίο προς διαπιστευμένους επαγγελματίες. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, δες το άρθρο μας: Επαγγελματική διαπίστευση.

 

Δες περισσότερες αγγελίες ιδιωτών σε χάρτη.