Εικόνα
Image
Εικόνα διάφορα γραφικά στοιχεία τα οποία απεικονίζουν τις δραστηριότητες σε ένα καλοκαιρινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
Περιγραφή
Εικόνα
Image
Λογότυπο Παvελλήvια Ομοσπονδία Σωματείωv Γoνέωv και Κηδεμόvωv Ατόμωv με Αvαπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ).

Σημαντικές ημερομηνίες

Κείμενο
Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:  

Δόθηκε παράταση έως: 

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024!

Η ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ ανακοίνωσε παράταση για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερόμενων – δικαιούχων στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για την κατασκήνωση στον Άγιο Ανδρέα Αττικής (ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ)

Κείμενο

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ γνωστοποιεί τις ημερομηνίες των κατασκηνωτικών περιόδων στην Ε’ Παιδική Εξοχή του Αγίου Ανδρέα Αττικής, προκειμένου να λάβουν γνώση τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για άτομα με αναπηρίες στον συγκεκριμένο κατασκηνωτικό χώρο.

Ειδικότερα:

 Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
22/07/2024 - 31/07/2024

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
02/08/2024 - 11/08/2024

Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
13/08/2024 - 22/08/2024

Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
24/08/2024 - 02/09/2024

Ε΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ *:
04/09/2024 - 13/09/2024

* Η τελευταία περίοδος ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί λόγω ασθενούς εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής.